Heart of Angel

Archive for the ‘prague’ tag

Prague Memories – Part 2

without comments

Ngồi buồn chả biết làm gì lôi ít ảnh cÅ© ra nghịch ngợm 😀 . Cầm máy mà lâu lắm chả chụp choẹt gì, phí của 🙁

Read the rest of this entry »

Written by Tung Linh Le

March 20th, 2010 at 11:26 pm

Posted in Photos

Tagged with ,

Prague Memories – Part 1

without comments

Prague Astronomical Clock

Prague Astronomical Clock

Mừng nhà má»›i 😀 . Về nhà hÆ¡n tháng rồi giờ má»›i lôi được đống ảnh ra xem lại 😛 . Rảnh rảnh up lên share vá»›i mọi người ngắm cho vui :”> .

Đợt vừa rồi Ä‘i công tác có tranh thủ mấy hôm trÆ°á»›c khi về sang thăm bác ruá»™t sống ở Prague kết hợp Ä‘i du lịch cho mở rá»™ng tầm mắt 😀 . TrÆ°á»›c h đã sang được CPH vài lần, tưởng Europe cÅ©ng chỉ có thế, nhÆ°ng sang đến Prague má»›i thấy mình lầm to 🙁 . Thá»±c sá»± Prague quá đẹp, chỉ biết nói ngắn má»™t câu là nhÆ° vậy 🙁 . Má»™t thành phố cá»±c cổ, đúng vá»›i những gì mà mình tưởng tượng về châu Âu 😀 .

Read the rest of this entry »

Written by Tung Linh Le

August 15th, 2009 at 1:57 am

Posted in DaysGoneBy,Photos

Tagged with ,