Heart of Angel

Prague Memories – Part 2

without comments

Ngồi buồn chả biết làm gì lôi ít ảnh cÅ© ra nghịch ngợm 😀 . Cầm máy mà lâu lắm chả chụp choẹt gì, phí của 🙁

Ảnh chụp tại Prague – Czech

By Tung Linh Le

March 20th, 2010 at 11:26 pm

Posted in Photos

Tagged with ,