Heart of Angel

Duc’s Memorial

with 4 comments

This page is dedicated for Dang Phan Trung Duc.

He was my good friend. We have known each other for only 4 months but in that period, he’s more than that. He was closer to me than my closest friend. He has lived a good life, helping each other to his best without demanding anything in return.

He was a good programmer, he has been working in FIS, and he’s supposed to be one of my colleagues but the accident prevent him from working with us just 3 days before his first working day.

He was a great fellow raider. We can’t go this far in WoW without him.

He died after a tragic accident at the age of 23, the age of love, hope and dream. He still has so much to do but yet..

He died leaving behind his mother, without any brother and sister. His father’s gone long time ago.

He died leaving behind his girlfriend Mai. They love each other so much that no word can describe.

He died leaving behind us in such a grief that make we cry a lot just think about him.

You will be missed, my dear brother, by me, by your friends, by your lover, by your family member. Forever.

Rest in peace, my friend. You gone too soon.

Love you,

Linh Le Tung

Riku:
Nautnah ạ, mà hình như Nautnah cũng không phải nick của ông nhưng tôi quen gọi thế rồi. Tôi hy vọng có kiếp sau để ông đọc được lời mọi người gửi tới ông. Cũng biết đời phù du vãi cứt nhưng tôi đéo nghĩ sẽ nghe tin bạn tôi mất khi mới 20 tuổi. Tôi với ông tuy không thân lắm, ông lại hiếm khi nói chuyện trên channel với tôi, nhưng ông đối xử với tôi rất tốt. Tôi còn nhớ hôm ông, prune và fk tận tình phụ tôi viết CV, giờ còn chưa phỏng vấn mà ông đã đi mất rồi. Cả lúc tôi và ông lén mọi người tráo account đi raid, mỗi tội enhan phức tạp quá tôi chịu. Thôi hy vọng ông an nghỉ, tôi không ra Hà Nội tiễn ông được nên nói nhiều một chút, buồn vãi lắm ông ạ.
Status nó không cho để dài được, bài này lại là bài tôi muốn đựơc chơi ở đám tang của mình, thôi gửi tặng ông.
Rest in peace, bro.

By Tung Linh Le

May 5th, 2010 at 10:09 pm

Posted in DaysGoneBy