Heart of Angel

Prague Memories – Part 1

without comments

Prague Astronomical Clock

Prague Astronomical Clock

Mừng nhà má»›i 😀 . Về nhà hÆ¡n tháng rồi giờ má»›i lôi được đống ảnh ra xem lại 😛 . Rảnh rảnh up lên share vá»›i mọi người ngắm cho vui :”> .

Đợt vừa rồi Ä‘i công tác có tranh thủ mấy hôm trÆ°á»›c khi về sang thăm bác ruá»™t sống ở Prague kết hợp Ä‘i du lịch cho mở rá»™ng tầm mắt 😀 . TrÆ°á»›c h đã sang được CPH vài lần, tưởng Europe cÅ©ng chỉ có thế, nhÆ°ng sang đến Prague má»›i thấy mình lầm to 🙁 . Thá»±c sá»± Prague quá đẹp, chỉ biết nói ngắn má»™t câu là nhÆ° vậy 🙁 . Má»™t thành phố cá»±c cổ, đúng vá»›i những gì mà mình tưởng tượng về châu Âu 😀 .

Read the rest of this entry »

Written by Tung Linh Le

August 15th, 2009 at 1:57 am

Posted in DaysGoneBy,Photos

Tagged with ,

Faces of life

10 comments

DSC_0190

Dreamy...

DSC_0182

Deep Sea...

DSC_0187

Colour of Life

Ngứa tay quá up mấy cái ảnh hôm mới sang Denmark đầu tháng. Cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ? :D.

Written by Tung Linh Le

May 26th, 2009 at 3:37 am

Posted in DaysGoneBy,Photos

Tagged with , ,

Fly to the sky …

without commentsDSC_0178, originally uploaded by le_tung_linh.

Written by Tung Linh Le

April 28th, 2009 at 1:36 am

Posted in DaysGoneBy

White Flowers – A thousand years dream

without comments

Background: Kaim is an immortal man who has lived for 1,000 years and survived many violent wars as a mercenary.

White Flowers

Lovely white flowers mask the town. They bloom on every street corner, not in beds or fields set aside for their cultivations, but blending naturally and in line with every row of houses, as though the buildings and the blossoms have grown up together.

The season is early spring and snow still lingers on the nearby mountains, but the stretch of ocean that gently laps the town’s southern shore is bathed in refulgent sunlight.

This is an old and prosperous harbor town.

Even now, its piers see many cruise ships and freighters come and go.

Its history, however, is sharply divided between the time “before” and the time “after” an event that happened one day long ago.

Read the rest of this entry »

Written by Tung Linh Le

February 12th, 2009 at 2:10 pm

Posted in DaysGoneBy

We are the champions, my friends!

without comments

Việt Nam vô địch rồi. Cuối cùng Æ°á»›c mÆ¡ sau hÆ¡n chục năm của tuyển VN đã thành sá»± thật. Công nhận sÆ°á»›ng!! 😳 . Vừa nhìn anh Công Vinh đá xong cái là xách xe ra khỏi nhà, hy vọng vá»› được vài kiểu đẹp. May mà hôm này có em yêu cầm lái, không thì chịu chả biết làm thế nào 😳 .

Click link more để xem ảnh nhé 😀 .

Read the rest of this entry »

Written by Tung Linh Le

December 29th, 2008 at 3:02 am

Posted in DaysGoneBy

Candle light…

with one commentDSC_3136, originally uploaded by le_tung_linh.

Written by Tung Linh Le

December 19th, 2008 at 3:42 pm

Posted in DaysGoneBy