Heart of Angel

Copenhagen Memories – Part 2

3 comments

Tiếp tục nào, hôm qua má»›i đến Ä‘oạn Ä‘i ăn trÆ°a về nhỉ 😳 . Lúc sáng đên cất đồ vào phòng má»›i nhá»› ra là trÆ°á»›c khi bay chả hiểu lóng ngóng thế nào vứt mịa cái khóa vào trong valy rồi bấm đánh “cạch” má»™t cái, thế là thôi…

Read the rest of this entry »

Written by Tung Linh Le

October 3rd, 2008 at 7:11 am

Posted in Copenhagen

Copenhagen memories – Part 1

2 comments

Nhàn cÆ° vi bất thiện ngồi nhá»› lại hồi ở bên Denmark tí. Đợt đấy Ä‘i hÆ¡i gấp nên (đầu tháng 4 request, giữa tháng đã bay) nên cÅ©ng chả kịp chuẩn bị gì nhiều (bác Lân HR bên tá»› dọa quả tí chết, suýt nữa thì sáng báo chiều Ä‘i luôn =( ). Xin Visa mất gần 2 tuần, đáng nhẽ dá»± kiến cuối tháng 4 má»›i lấy được Visa rồi bây nhÆ°ng cuối cùng trời phật thÆ°Æ¡ng lại lấy được ngay. Thành ra 2 anh em (tá»› vá»›i anh DÅ©ngNV) lóc cóc xách cái đồ đạc sang bển mà chả hiểu mình sang để làm gì =)). Được cái lần này là lần thứ 2 sang CPH nên cÅ©ng không bỡ ngỡ lắm. NhÆ°ng quyết phục thù chụp ảnh thật nhiều vì lần trÆ°á»›c sang 3 tháng mà… chả có cái ảnh nào ở Denmark (mà còn ở đấy suốt 3 ngày mà không có máy ảnh để chụp má»›i cay L).

Read the rest of this entry »

Written by Tung Linh Le

October 2nd, 2008 at 12:17 am

Posted in Copenhagen

Improve your English skill :">

without comments

[youtube=http://www.youtube.com/w/?v=gmOTpIVxji8]

Tình hình là Ä‘i làm khóa tiêng Anh thôi, hồi này Eng-skill lởm quá :”>

Written by Tung Linh Le

September 30th, 2008 at 8:43 pm

Posted in DaysGoneBy