Heart of Angel

Beta kick start new project: VietGames

without comments

Cũng là ý tưởng từ lâu nhưng h mới có đủ rảnh + quyết tâm để thử sức mình. VietGames sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm từ ngày mai, cũng sẽ dựa trên nền wordpress trong thời gian đầu. Xác định rằng đây sẽ chỉ là hobby project, chạy thử xem có tiềm năng ở VN hay không thôi.

Tiêu chí của VietGames sẽ là blog tin tức game, bằng tiếng Việt, dành cho người Việt. Lợi thế của VietGames so vá»›i các trang game news khác tại Việt Nam sẽ là phÆ°Æ¡ng thức tiếp cận vá»›i tin tức má»›i (dạng blog, trong khi các trang còn lại vẫn theo mô hình tin tức truyền thống), cùng vá»›i đó thì vá»›i má»™t trang blog, ngôn ngữ cÅ©ng thoải mái và dá»… gần vá»›i người xem hÆ¡n. 😀

Thời gian đâu tin tức sẽ chậm + không có nguồn tin riêng nên chủ yếu post lại tin của má»™t số blog game news nhÆ° kotaku.com hoặc joystiq.com. Mô hình hoạt Ä‘á»™ng cÅ©ng cố gắng làm theo nhÆ° vậy. Scope tin tức chủ yếu sẽ liên quan đến những mảng game thá»±c tế Ä‘ang thông dụng ở VN nhÆ° PC, Xbox 360, PSP & DS. Sẽ cố gắng có thêm nguồn tin riêng về game online tại Việt Nam. Kêu gọi ai có bà con cô bác họ hàng gì làm ngành game thì giá»›i thiệu cho em vá»›i :”>.

Ý tưởng xây dá»±ng VietGames là thế, ai có nhã hứng thì mời ghé thăm http://vietgames.wordpress.com . Nếu ai có hứng thú tham gia thì gá»­i mail hoặc liên lạc lại vá»›i em 😆 . Đang rất cần người có hứng thú vá»›i mảng này 😆

By Tung Linh Le

October 21st, 2008 at 1:04 am

Posted in Project